ലിനിയുടെ അവസാന വാക്കുകളാണ് ഇനിയെന്റെ ജീവിതം; എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞ് സജീഷ് ഇന്ന് ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു

നിപ്പ വൈറസ് ബാധിതരായ രോഗികളെ പരിചരിക്കുന്നതിനിടയിൽ രോഗബാധിതയായി മരിച്ച നഴ്‌സ് ലിനിയുടെ ഭർത്താവ് സജീഷ് ഇന്ന് സർക്കാർ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കും. പേരാമ്പ്ര കൂത്താളി പ്രൈമറി ആരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിൽ ക്ലർക്കായാണ്

Read more

ലിനിയുടെ ഭർത്താവിന് സർക്കാർ ജോലി; നിയമനം ആരോഗ്യവകുപ്പിൽ

നിപ്പ വൈറസ് ബാധിതരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനിടെ രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ച നഴ്‌സ് ലിനിയുടെ ഭർത്താവിന് സർക്കാർ ജോലി. ആരോഗ്യവകുപ്പിൽ തന്നെ ക്ലർക്കായിട്ടാണ് സജീഷിനെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ നിയമന

Read more