രാജസ്ഥാനിൽ വസുന്ധരരാജ സിന്ധ്യ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയാകുമെന്ന് ബിജെപി

വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാജസ്ഥാനിൽ വസുന്ധരരാജ സിന്ധ്യ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയാകുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ബിജെപി. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചാൽ വസുന്ധരരാജ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമെന്ന് അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. നിയമസഭാ

Read more