ശബ്ദരേഖ തന്റേത് തന്നെ, ചോർന്നത് സംഘടനയിൽ നിന്ന്: ഗണേഷ്‌കുമാർ

താരസംഘടനയായ എ എം എം എയിലെ വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തുവന്ന ശബ്ദരേഖ തന്റേത് തന്നെയെന്ന് ഗണേഷ്‌കുമാർ എംഎൽഎ. ശബ്ദരേഖയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ഉറച്ച് നിൽക്കുന്നു. അമ്മയെ തകർക്കാനുള്ള

Read more