വെങ്കല മെഡലിന് പുറമെ ഒരു ലക്ഷം രൂപയും കേരളത്തിന് നൽകുമെന്ന് സീമ പുനിയ

ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഡിസ്‌കസ് ത്രോയിൽ ലഭിച്ച വെങ്കല മെഡൽ പ്രളയക്കെടുതിയിൽ നിന്ന് കരകയറുന്ന കേരളത്തിന് സമർപ്പിച്ച് സീമ പുനിയ. മെഡലിന് പുറമെ ജക്കാർത്തയിൽ പോക്കറ്റ് മണിയായി ലഭിച്ച

Read more