മലയാളികളുടെ പ്രിയ വ്യവസായി അറ്റ്‌ലസ് രാമചന്ദ്രൻ തിരിച്ചുവരുമ്പോൾ

ഓരോ മലയാളിയും ഇപ്പോൾ പറയുകയാണ് ജനകോടികളുടെ വിശ്വസ്ത സ്ഥാപനവും അറ്റ്ലസ് രാമചന്ദ്രൻ നായരും ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കും. ചാരത്തിൽ നിന്നും പാറിപ്പറന്ന ഫീനിക്സ് പക്ഷിയെപ്പോലെ. ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും

Read more