ചെസ്സ് മത്സര വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനദാനം ഡോ. ബോബി ചെമ്മണൂർ നിർവ്വഹിച്ചു

തൃശ്ശൂർ ദേവമാതാ പബ്ലിക് സ്‌കൂൾ ദർശന ക്ലബ്ബിന്റെയും കേരള ചെസ്സ് അസോസിയേഷൻ ഫോർ ബ്ലൈൻഡ്സിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന ചെസ്സ് മത്സരത്തിൽ വിജയികളായവർക്കുള്ള സമ്മാനദാനം, സ്പോർട്സ്മാനും ബിസിനസ് മാനും

Read more