വിവാഹ പ്രപ്പോസലുകൾ 07.08.2020

മെട്രോ ജേണൽ മാട്രിമോണിയലിലേക്ക് വന്ന വിവാഹ പ്രപ്പോസലുകളാണ് ചുവടെ. നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രപ്പോസലുകൾ അയക്കാം.

ഈ മാട്രിമോണിയലിന്റെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും പെൺകുട്ടികൾക്ക് തികച്ചും സൗജന്യമായിരിക്കും. 

അതിനായി താഴെയുള്ള വാട്‌സാപ്പ് ചിഹ്നത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത്‌ വാട്‌സാപ്പിൽ ബന്ധപ്പെടുക…

whatsapp NEW

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ക്രിസ്ത്യൻ RC യുവാവ്. പേര്: NELSON GEORGE. വയസ്സ്: 27 വയസ്സ്. സ്ഥലം: വലിയപറമ്പ, മാള, തൃശ്ശൂർ ജില്ല. വിദ്യാഭ്യാസം: B.Com. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: +919562119264, +919745745987(Father).

Reg No: 306

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ക്രിസ്ത്യൻ യുവാവ്. പേര്: ROY VARGHESE. വയസ്സ്: 28. ഉയരം: 172cm. വിദ്യാഭ്യാസം: BA. സ്ഥലം: കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. ജോലി: Business, Taxi Travels. മിഡിൽ ക്ലാസ് കുടുംബം. അനുയോജ്യരായ യുവതികളുടെ രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9061302682, 9847349082.

Reg No: 307

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

പേര്: RAMESH. M. ജാതി: Hindu (Thandan-Caste No Bar). വയസ്സ്: 29. ഉയരം: 5ft 8 in/173cm. Weight: 70kgs.  വിദ്യാഭ്യാസം: Polytechnic. ജോലി: MSIL (private). സ്ഥലം: ഒറ്റപ്പാലം. അനുയോജ്യരായ യുവതികളുടെ രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: +91 80865 13719.

Reg No: 308

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

പേര്: മുഹമ്മദ്. വയസ്സ്: 33. ഉയരം: 165cm. വിദ്യാഭ്യാസം: 10. സ്ഥലം: ഇരിക്കൂർ, കണ്ണൂർ. ജോലി: മസ്‌കത്തിൽ കോഫി ഷോപ്പ്. അനുയോജ്യരായ യുവതികളുടെ രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 8330801355.

Reg No: 309

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ക്രിസ്ത്യൻ നാടാർ യുവാവ്. പേര്: വിപിൻ എസ് എസ്. വയസ്സ്: 30. ഉയരം: 170cm. സ്ഥലം: കൈതക്കുഴി ആങ്കോട്, ആനാവൂർ, തിരുവനന്തപുരം. വിദ്യാഭ്യാസം: +2, diploma in tool and die making (4 year), Advanced Diploma in CNC (1 year odisha). 30 വയസ്സുവരെയുള്ള പുനർ വിവാഹിതരെയും പരിഗണിക്കും. വിവരങ്ങൾക്ക്: 8129253852.

Reg No: 310

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

പേര്: ROSHIN. ജാതി: വിശ്വകർമ്മ (Carpenter). വയസ്സ്: 29. ഉയരം: 164 cm. വിദ്യാഭ്യാസം: 12 pass/Autocard Electrical with drawing. സ്ഥലം: നാദാപുരം, കോഴിക്കോട്. ജോലി: Technician (യു എ ഇ). വിവരങ്ങൾക്ക്: 00971526983011(wats up).

Reg No: 311

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു-ഈഴവ യുവതി. പേര്: SWAHA REMESH. വയസ്സ്: 25 വയസ്സ്. ഉത്രട്ടാതി (papajathakam). ഉയരം: 5.3 അടി. വിദ്യാഭ്യാസം: B.Tech Civil, MBA, Qc, Qs. ജോലി: Apprenticeship in, Cochin Shipyard, Father Rtd Employ Shipyard. സ്ഥലം: എറണാകുളം. എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള നല്ല ജോലിയും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസവുമുള്ള 30 വയസ്സ് വരെയുള്ള യുവാക്കളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: +91 94965 78860

Reg No: 312

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

പേര്: SUBRAHMANYAN. C. ജാതി: ഹിന്ദു, വിശ്വകർമ്മ (Gold smith). വയസ്സ്: 34. ഉയരം: 5.7 അടി. വിദ്യാഭ്യാസം: +2, ITC electronics diploma. Phone:  സ്ഥലം: വെട്ടിയൂർകാവ്, തിരുവനന്തപുരം. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9645393651.

Reg No: 313

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

മുസ്ലിം യുവാവ്. പേര്: ശരീഫ് K A. വയസ്സ്: 30. ഉയരം: 183 cm. വിദ്യാഭ്യാസം: SSLC. സ്ഥലം: തലയാട്, കോഴിക്കോട്. ജോലി: ഡ്രൈവർ. പ്ലസ്ടു കഴിഞ്ഞ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 6882713887.

Reg No: 314

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു, നായർ യുവാവ്. പേര്: SYAM KUMAR. A. ഉയരം: 170cm. Weight: 85kg. സ്ഥലം: കൊല്ലം. വിദ്യാഭ്യാസം: Plus 2 + Computer Science. ജോലി: Salesman Textiles, Kollam. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 7034581330

Reg No: 315

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

പേര്: RENJITH. ജാതി: Gold smith. വയസ്സ്: 35. വിദ്യാഭ്യാസം: +2. ജോലി: ഡ്രൈവർ. സ്ഥലം: കോഴിക്കോട്. ജാതി പ്രശനമില്ല. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9605837874

Reg No: 316

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ക്രിസ്ത്യൻ Jacobite (Pentecost) യുവാവ്. പേര്: JOVIN THOMAS. വയസ്സ്: 30. ഉയരം: 167cm. Weight: 80. സ്ഥലം: ഇടുക്കി, കട്ടപ്പന. വിദ്യാഭ്യാസം: BA. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9947212409, 9447723477.

Reg No: 317

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

മുസ്ലിം യുവാവ്. പേര്: ഷെർനാസ്. വയസ്സ്: 32. ഉയരം: 165cm. വിദ്യാഭ്യാസം: VHSE. സ്ഥലം: കൊല്ലം, കൊട്ടാരക്കര. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9544465632.

Reg No: 318

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

മുസ്ലിം യുവതി 34വയസ്സ്, ഡിഗ്രി വിദ്യാഭ്യാസം. ഇപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പിൽ LD ക്ലർക്ക്  (Temp). സ്വന്തമായി വീടുണ്ട്. കാലിനു കാഴ്ചയിൽ അറിയാത്ത ചെറിയ ഒരു  വൈകല്യമുണ്ട്. മുസ്ലിം സുന്നി വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട 48 വയസ്സിൽ കൂടാത്ത പുനർ വിവാഹിതരെയും പരിഗണിക്കും. അനുയോജ്യമായ  വിവാഹലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഫോൺ: 9747657286(brother), Wa.me/971558969725.

Reg No: 319

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ക്രിസ്ത്യൻ RC യുവാവ്. പേര്: MARPHY CYRIAC. വയസ്സ് 32. ഉയരം: 166cm. Weight: 57kg. വിദ്യാഭ്യാസം: Plus two, Bsc hotel management. ജോലി: Floor Supervisor (GPA). Company: Aida Cruise Line, Rostock, Germany. സ്ഥലം: Vattappally, Vellakkarithadam, Chennaipara, Thrissur. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9746653191.

Reg No: 320

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു-ഈഴവ യുവാവ്. പേര്: SIBIN. വയസ്സ്: 35. ഉയരം: 6.1 അടി. Weight: 83. വിദ്യാഭ്യാസം: SSLC, ITC, Diploma. ജോലി: Electrition, Plumber. സ്ഥലം: ആലപ്പുഴ. 22മുതൽ 34 വയസ്സ് വരെയുള്ളയുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ജോലി, വിദ്യാഭ്യാസം ഏതുമാവാം. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9400172544.

Reg No: 321

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

മസ്ലിം യുവാവ്. പേര്: മുഹമ്മദ്. വയസ്സ്: 25 വയസ്സ്. ഉയരം: 173cm. ജോലി: ബിസിനസ്സ് (Dubai restaurant and Caftariya). വിദ്യാഭ്യാസം: +2 Science, after ITI. സ്ഥലം: കോഴിക്കോട്, പുതുക്കയം. വിവരങ്ങൾക്ക്: 7012191030, WhatsApp & contatc, 9544116018 WhatsApp only.

Reg No: 322

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ക്രിസ്ത്യൻ RC യുവാവ്. പേര്: SinoVarghese. വയസ്സ്: 35. ഉയരം: 5.3 അടി. ആദ്യ വിവാഹം. സ്ഥലം: Eranakulam Angamaly. വിദ്യാഭ്യാസം: SSLC. ജോലി: sales executive. 25നും 32നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ജില്ല ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9846404729

Reg No: 323

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ക്രിസ്ത്യൻ യാക്കോബൈറ്റ് യുവാവ്. പേര്: ജിൻസ് ഏലിയാസ്. വയസ്സ്: 38. പുനർ വിവാഹം. സ്ഥലം: ഇടുക്കി, അടിമാലി. വിദ്യാഭ്യാസം: SSLC. ജോലി: പെയിന്റിംഗ്. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9995105885.

Reg No: 324

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു-നായർ യുവാവ്. പേര്: VINESH. വയസ്സ്: 33. സ്ഥലം: തിരുവനന്തപുരം (കിളിമാനൂർ). വിദ്യാഭ്യാസം: Degree. ജോലി: Office Assistant (Hospital Ernakulam). വിവരങ്ങൾക്ക്: 9746292046.

Reg No: 325

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു-പുലയ യുവതി. പേര്: LITHA. വയസ്സ്: 34. വിദ്യാഭ്യാസം: Bcom. സ്ഥലം: എറണാകുളം, കാക്കനാട്. 40 വയസ്സ് വരെയുള്ള പാലക്കാട്, തൃശ്ശൂർ, എറണാകുളം എന്നീ ജില്ലയിലുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9061325255.

Reg No: 326

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

മുസ്ലിം യുവതി. പേര്: ഫാത്തിമ റിസ്‌വാന. വയസ്സ്: 21. ഉയരം: 166cm. വിദ്യാഭ്യാസം: Bsc Nursing Final year. ജില്ല: കോട്ടയം, എറണാകുളം ബോർഡർ. വിവരങ്ങൾക്ക്: +91 94474 90978.

Reg No: 327

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു നായർ യുവാവ്. പേര് സുബീഷ്. വയസ്സ് 30. ഉയരം 172cm. വിദ്യാഭ്യാസം: sslc. ജോലി പൈന്റിങ് കോൺഡ്രാക്ട്. സ്ഥലം: കോഴിക്കോട് ജില്ല, കൊയിലാണ്ടി. ജാതി പ്രശ്‌നമല്ല. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽനിന്നും ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9846926088.

Reg No: 328

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു-ഈഴവ യുവാവ്. പേര്: JAYAPRKASH. S. വയസ്സ്: 41. ഉയരം: 167cm.  Star: രേവതി. ഇരുനിറം. പുനർ വിവാഹം. വിദ്യാഭ്യാസം: SSLC. ജോലി: ഇലക്ട്രിക്കൽ. സ്ഥലം: മേലേപാറക്കുളം, പത്തനംതിട്ട, കോന്നി താലൂക്ക്. സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9745565841.

Reg No: 329

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ക്രിസ്ത്യൻ RC യുവാവ്. പേര്: SHINU JOSEPH. വയസ്സ്: 36. വിദ്യാഭ്യാസം: +2. സ്ഥലം: പെരുമ്പാവൂർ, എറണാകുളം. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9747285796.

Reg No: 330

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ക്രിസ്ത്യൻ Jacobite യുവാവ്. പേര്: VARGHESEKUTTY. വയസ്സ്: 30. ഉയരം: 162cm. വിദ്യാഭ്യാസം: +2, Hotel Management. സ്ഥലം: പിറവം, എറണാകുളം. ജോലി: Bakery Chef. സാധാരണകുടുംബത്തിൽപെട്ട 150cm ഉയരമുള്ള ക്രിസ്ത്യൻകുടുംബത്തിൽപെട്ട യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഡിമാന്റുകളില്ല. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9747009298.

Reg No: 331

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു-തിയ്യ യുവാവ്. പേര്: പങ്കജാക്ഷൻ. വയസ്സ്: 49. ഉയരം: 160cm. സ്റ്റാർ: ഉത്രം. പുനർ വിവാഹം. വിദ്യാഭ്യാസം: SSLC. സ്ഥലം: എറണാകുളം. ജോലി: ബിസിനസ്. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത്. ഭർത്താവ് മരിച്ചതോ, ബന്ധം വേർപ്പെടുത്തിയതോ, ബാദ്ധ്യത ഇല്ലാത്തതും ആവാം. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9072183350.

Reg No: 332

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു- ഈഴവ യുവാവ്. പേര്: AKSHAY. വയസ്സ്: 28 വയസ്സ്. ഉയരം: 5.3 അടി. നക്ഷത്രം: അവിട്ടം. സ്ഥലം: കൊടുങ്ങല്ലൂർ, കാര. വിദ്യാഭ്യാസം: Plus two. ജോലി: പൂജാരി (Killikulangara Temple, Koolimuttom. മിഡിൽ ക്ലാസ് കുടുംബം. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9744194191, 8593889185.

Reg No: 333

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

മുസ്ലിം യുവതി. പേര്: SHAMEENA. വയസ്സ്: 31. പുനർ വിവാഹം. ഉയരം: 165cm. വിദ്യാഭ്യാസം: BA, Bed. സ്ഥലം: പേരാമ്പ്ര, കോഴിക്കോട്. വിവരങ്ങൾക്ക്: 0096598874845 (വാട്‌സാപ്പ്-ഗൾഫ് നമ്പർ).

Reg No: 334

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

മുസിലിം യുവതി. പേര്: ജസ്‌ല. വയസ്സ്: 20. ഡിഗ്രി 2 yer. പെരിന്തൽമണ്ണയുടെ അടുത്ത സ്ഥലത്തുള്ള ദീനിയായ ജോലിയുള്ള യുവക്കളുടെ കുടുംബംത്തിൽ നിന്നും അലോചനകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9645464019.

Reg No: 335

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Pentecost യുവതി. പേര്: SHEEJA. വയസ്സ്: 35. ഉയരം: 152. Weigth: 52. വിദ്യാഭ്യാസം: +2, Graduate in Theology. സ്ഥലം: പുനലൂർ, കൊല്ലം ജില്ല. വിവരങ്ങൾക്ക്: 8606177930.

Reg No: 336

06.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

05.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

04.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

03.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

02.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

01.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

31.07.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

30.07.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

29.07.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

28.07.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

27.07.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

26.07.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

metrojournalmatrimonyNishikanth padoor വന്ധ്യതയ്ക്ക് പാരമ്പര്യ നാട്ടുചികിത്സയുമായി വൈദ്യരത്നം നിഷികാന്ത് പാടൂർ

-


digital marketing സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരസ്യം നൽകൂ; നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വളർത്തൂ

-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *